Polizei & Muslime

Miteinander im Dialog - Birlikte iletişimde olmak

Initiative "Ihre Polizei - Im Dienst für die Menschen!" wirbt um Vertrauen in die Polizei und fördert gemeinsame Präventionsarbeit.

Ziel der Initiative „Ihre Polizei – Im Dienst für die Menschen“ der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes ist die Information von Migranten insbesondere der muslimischen Bevölkerung über die Rolle und Aufgaben der Polizei in Deutschland.

"Polisiniz – insanlar için görev başında!" girişimi insanların polise olan güvenlerinin artması için tanıtım yapmakta ve ortaklaşa sürdürülen önleyici tedbir çalışmalarını desteklemektedir.

Eyalet ve federal polis kriminal suçları önleyici tebir komisyonunun çalışmaları kapsamında gercekleştirilen "Polisiniz - İnsanlar için görev başında!" isimli bu girişimin hedefi, göçmenleri – özellikle müslüman vatandaşları Almanya’da polisin rolü ve görevleri hakkında bilgilendirmektir.

Das Informationsangebot besteht aus einem Film, einer Broschüre sowie einer kleinen Kalenderkarte und informiert in drei Sprachen – Deutsch, Türkisch und Arabisch. Gleichzeitig wird auf den breiten Vorbeugungsservice zu alltäglichen Kriminalitätsgefahren aufmerksam gemacht.

Bilgilendirme donanımı bir adet film, bir adet broşür ve küçük bir takvim kartından ibaret olup, Almanca, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde sunulmaktadır. Aynı zamanda, güncel kriminal tehlikeler hakkında mevcut olan geniş önleyici tedbirler servisimizin varlığına dikkat çekilmektedir.

Die neuen Medien unterstützen die Polizei unter anderem bei ihren Kooperationen mit Kulturvereinen oder muslimischen Gemeinden und setzen ein weiteres Signal der Dialogbereitschaft. Sowohl die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) als auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) waren in die Erarbeitung des Medienpakets eingebunden und unterstützen die Initiative.

Kampanyaya ait yeni medyasal donanımlar polisi özellikle islami kültür dernekleri ve cemiyetler ile işbirliği kurmada desteklemekte vede karşılıklı diyaloğa katkı açısından önemli bir sinyal daha oluşturmaktadır. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB e.V.) ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) bu medya paketinin üretimine dahil edildikleri gibi bu girişimide desteklemektedirler.