Miteinander im Dialog

Stetiger Austausch verbindet

Ein vertrauensvoller Dialog und gegenseitiger Respekt im täglichen Zusammenleben sind die Voraussetzung für eine friedliche und sichere Zukunft. Ein partnerschaftliches Miteinander der Kulturen ist dann möglich, wenn sich alle an das Grundgesetz und an die rechtlichen Regelungen halten. Denn diese gelten für alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen.

Wir, die Polizei, sind offen für den Dialog der Kulturen. Wir fördern die interkulturelle Kompetenz der Beamtinnen und Beamten und gehen aktiv auf die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu.

Birlikte iletişimde olmak

Karşılıklı güvene dayalı iletişim ve saygı günlük yaşamda barış ve güven ilkelerine dayanan bir geleceğin koşullarıdır. Farklı kültürlerin ortaklık ilkelerine dayalı bir şekilde varlıklarını sürdürmesi, ancak herkes Anayasa’ya ve kanunların getirdiği kurallara uyarsa mümkün olabilir. Zira bu kurallar tüm toplumsal gruplar için aynı ölçüde geçerlidir.

Bizler, yani polisiniz, kültürler arası diyaloğa açığız. Biz polis memurlarımızın kültürler arası bilgi ve yetenek kazanmaları için çaba harcıyoruz ve aktif olarak müslüman yurttaşlarımızla da yakınlaşma gayreti içerisindeyiz.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hält unter der „Clearingstelle Präventionskooperation“ weitere Informationen online bereit.